Acuan Soal Pkn Kelas 3 Sd Semester 1 Pg Dan Esai

Contoh Soal PKN Kelas 3 Sekolah Dasar Semester 1 PG dan Esai – Hari ini kita akan belajar teladan soal lagi yakni untuk soal mata pelajaran PKN khusus untuk adik-adik siswa kelas 3 sekolah dasar (Sekolah Dasar). Soal berikut ialah teladan soal untuk semester 1 yang berupa opsi ganda dan juga soal essay. Inilah pola soal PKN kelas 3 SD semester 1 PG dan esai yang dimaksud.
Soal Pilihan Ganda 
1. Nilai sumpah perjaka berlaku untuk ….
a. Orang tua 
b. Pemuda 
c. Anak 
d. Semua orang
2. Penerapan sumpah cowok mampu diwujudkan dengan memberi bantuan bagi anak putus sekolah berupa . . . .
a. Kendaraan 
b. Keterampilan 
c. Uang 
d.Rumah
3. Berikut ini ialah arti penting pelaksanaan upacara bendera di sekolah . . . .
a. mempertebal rasa kebangsaan 
b. Mengenal arti disiplin dan tata tertib 
c. menanamkan rasa cinta tanah air 
d. Mengembangkan rasa keagamaan
4. Konggres Pemuda II diadakan di. . . .
a. Bandung 
b. Jakarta 
c. Surabaya 
d. Yogyakarta
5. Organisasi perjaka yang turut serta dalam kegiatan kongres pemuda II adalah berikut ini, kecuali . . . .
a. Jong Celebes b. Jong Islamed Bond c. Jong Java d. Jong Sumatra Bond
6. Konggres Pemuda I berjalan pada tahun . . . .
a. 1928 b. 1924 c. 1945 d. 1942
7. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya yakni . . . .
a. W.R. Supratman b. AT.Muhamed c. Ibu Sud d. W.R.Suprapto
8. Pertengkaran dapat menumbuhkan . . . .
a. Kerukunan b. Persaudaraan c. Perdamaian d. Perpecahan
9. Memelihara keamanan sekolah menjadi tanggung jawab . . . .
a. Penjaga Sekolah b.Guru d.Kepala sekolah d. Semua warga sekolah
10. Dengan persatuan akan berkembang . . . .
a. Kelemahan b. Kebersamaan c. Kekayaan d. Keangkuhan
11. Lagu kebangsaan kita ialah . . . .
a. Maju Tak Gentar b. Indonesia Merdeka c. Halo-halo Bandung d. Indonesia Raya
12. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal . . . .
a. 28 Mei b. 28 Oktober c. 2 Oktober d. 2 Mei 
13. Organisasi PPPI bangkit pada tahun . . . .
a. 1928 b.1926 c. 1930 d.1942
14 Jika temanmu bertengkar, maka sikapmu ialah . . . .
a. memihak salah satu b. Melerai dan mendamaikan c. Ikut bertengkar d. Mendiamkan
15. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah . . . .
a. Belanda b.Indonesia c. Jawa d. Inggris
16. Warna bendera negara Indonesia adalah . . . . 
a. merah putih b. biru putih c. putih merah d. hijau merah
17. Berikut ini yang merupakan keharusan murid di sekolah ialah . . . .
a. Menerima pelajaran b. Mendapat juara c Menerima rapor. d. Menaati tata tertib 
18. Sumpah perjaka diikrarkan untuk memupuk rasa . . . .
a. kesedihan b.persatuan c.kesusahan d. Kegembiraan
19. Jika orang lain tidak menyetujui usulan kita, maka yang harus kita lakukan yakni . . . .
a. memarahi b. Memberi potensi orang lain 
c. memendam kejengkelan d. Tidak berpendapat lagi
20. Sesuai dengan ikrar sumpah cowok bahasa indonesia berperan selaku . . . . 
a. alat komunikasi dalam melakukan pekerjaan b. Sarana penghubung antar negara
c. bahasa nasional dan bahasa resmi d. Perantara dalam dunia pendidikan
Soal Isian PKN
21. Bahasa Indonesia ialah bahasa persatuan selaku alat . . . .
22. Persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila sila ke . . . .
23. Musyawarah dikerjakan untuk meraih sebuah. . . .
24. Sumpah cowok ialah akad atau ikrar yang di cetuskan oleh . . . .
25. Kongres Pemuda II diikrarkan pada tanggal . . . .
26. Organisasi Trikorodarmo didirikan pada tahun . . . .
27. Membantu ibu membersihkan halaman rumah ialah acuan . . . .
28. Bersatu kita . . . . bercerai kita . . . .
29. Kepanjangan Siskamling yakni . . . . .
30. Menjaga keselamatan lingkungan tergolong acuan penerapan nilai . . . .

Demikianlah contoh soal  PKN Kelas 3, meski belum dilengkapi dengan kunci balasan atau pembahasannya tetapi semoga saja pola-acuan tersebut mampu berguna bagi adik-adik pelajar semua. Selamat melaksanakan!